Strona główna

Prečo my?

O Nás

Renoma

ABC COLOREX je najväčšia komerčná prášková lakovňa v Poľsku a moderné oddelenie ponúkajúce kovoobrábacie služby v oblasti rezania plechu laserom, CNC ohraňovania, frézovania a zvárania.

ABC Colorex je zároveň silná a stabilná spoločnosť, ktorá sa vďaka dlhoročným skúsenostiam a profesionalite svojich zamestnancov môže do budúcnosti pozerať bez obáv. Moderné technológie a spolupráca s vedeckými inštitúciami v tuzemsku i vo svete nám umožňujú sledovať meniace sa trendy v odvetví s cieľom slúžiť zákazníkom a byť vždy o krok vpred pred konkurenciou.

Vďaka širokej ponuke, ktorá umožňuje komplexný servis, realizuje ABC Colorex zákazky pre dodávateľov zo stavebného, elektromechanického, osvetľovacieho, železničného a automobilového sektora.

4,500,000

lakovaných profilov ročne

14,000,000 kusov

lakovaných dielov ročne

2,500 objednávok

na lakovanie mesačne

350

kvalifikovaných
zamestnancov

Vývoj, inovácie a história

Počiatky spoločnosti siahajú do roku 1990. O dva roky neskôr vzniká prvé Centrum práškovej technológie. V roku 2000 spoločnosť otvára jeden z najmodernejších závodov v Poľsku. O rok neskôr sa spoločnosť stáva členom Asociácie dodávateľov hliníkových povrchových úprav QUALIPOL a vďaka kvalite ponúkaných služieb získava certifikát Qualicoat č.1505. Vývoj naberá na obrátkach. Nasledujúce roky prinášajú otvorenie tretieho závodu a rozšírenie existujúcich. Do prevádzky je uvedená plne automatizovaná linka určená pre automobilový priemysel s deväťstupňovou prípravou povrchu. Spoločnosť tiež implementuje inovatívne riešenie kombinujúce práškové lakovanie s lisovaním za tepla, čo dáva možnosť získať efekt dreva, mramoru atď. V roku 2008 spoločnosť spustila oddelenie, ktoré poskytuje kovoobrábacie služby, vďaka čomu sa ponuka rozširuje o služby ako: rezanie laserom, ohýbanie, zváranie, vyrezávanie.

O štyri roky neskôr, v roku 2012, vzniká ďalšia, plne automatizovaná linka s prípravou povrchu s bezchrómovou úpravou. V roku 2017 je uvedená do prevádzky nová výrobná hala o rozlohe 8000 m2, venovaná linke na veľkorozmerné konštrukcie a vertikálnej lakovni hliníkových profilov. V súčasnosti je v prevádzke 15 lakovacích liniek a oddelenie plechových prvkov s rozsiahlym strojovým parkom, ktoré sú jadrom úspechu firmy.

1,200

spokojných zákazníkov
ročne

15

liniek na
práškové lakovanie

5

laserów do
cięcia metalu

11

ohraňovacích
lisovCertifikáty

Do našich vedomostí a skúseností investujeme už mnoho rokov, čo potvrdzujú mnohé certifikáty, ktoré nám boli udelené.


QUALICOAT SEASIDE

Qualicoat je medzinárodná značka kvality pre nátery hliníkových produktov používaných v architektúre. Architektonický priemysel vyžaduje výrobky s vysokou dekoratívnou hodnotou, ale aj výrobky, ktoré sú trvanlivé a odolné voči vonkajším faktorom.

Použitie najlepších dostupných technológií a výrobných prostriedkov, ako aj súlad s Technickými požiadavkami Qualicoat nám umožňuje získať nátery, ktoré spĺňajú vyššie uvedené podmienky. Vďaka certifikátu QUALICOAT | licenčné č. 1505 si nátery vyrobené v ABC Colorex zachovávajú po veľmi dlhú dobu používania priľnavosť k podkladu a vytvárajú tesnú ochrannú vrstvu.


ISO 9001:2015

V roku 2006 získala spoločnosť ABC Colorex certifikát ISO 9001:2001 v oblasti práškového lakovania. Certifikačný audit vykonal jeden z popredných certifikačných orgánov DEKRA-INTERTEK. V roku 2019 sme úspešne absolvovali recertifikačný audit, čím sme prešli na novšiu verziu normy - ISO 9001:2015, ktorá sa týka aj nášho kovoobrábacieho oddelenia.

Certifikát ISO, ktorým disponujeme, je zárukou, že všetky naše služby budú vždy opakovateľne vysokej kvality.


AQAP

Allied Quality Assurance Publication – AQAP – Publikácia spojeneckého zabezpečenia kvality NATO (North Atlantic Treaty Organization) definovala požiadavky na systém kvality dodávateľského reťazca vo vojenskom a podobnom priemysle. Súbor platných dokumentov definuje požiadavky na realizáciu dodávok pre armádu, nešpecifikuje však požiadavky na samotný produkt alebo výrobné procesy. Právnym základom požiadaviek AQAP je štandardizačný dokument NATO – STANAG 4107. Dokumenty AQAP predstavujú rozšírenie požiadaviek noriem považovaných za základné, teda noriem kvality radu ISO 9000. Následné spresnenia a vydania dokumentov AQAP vznikali na základe požiadaviek tejto série.


QUALANOD

Qualanod je európska značka kvality vyvinutá špeciálne pre eloxovanie hliníka. Certifikát sa týka výrobného procesu a aj na finálneho hliníkového produktu. Certifikované systémy Qualanod sú vždy trvalo udržateľnou voľbou, a to z ekologického, sociálneho a ekonomického hľadiska.


Laboratórium

S cieľom zabezpečiť vysokú kvalitu služieb, spoločnosť ABC COLOREX Sp. z o. o. zaviedla politiku kvality, ktorá spočíva v stanovení prísnych kritérií a požiadaviek na technológie obrábania a definovaní kritérií samokontroly vo výrobnom závode.

Naša lakovňa má certifikované laboratórium spĺňajúce požiadavky vrátane certifikátu Seaside, ktorého vybavenie umožňuje neustály dohľad nad parametrami pracovných vaní a náterov na hotových výrobkoch. Za správnosť technologických procesov je zodpovedný personál laboratória, ktorého úlohou je vykonávať každodennú vnútropodnikovú kontrolu a dokumentáciu súvisiacu s procesmi.

Testy vykonávané v našom laboratóriu:

  • kontrola lesku
  • meranie hrúbky povlaku
  • skúška priľnavosti
  • Buchholtzova skúška tvrdosti
  • polymerizačný test
  • skúška hĺbením
  • ohybová skúška
  • skúška odolnosti proti nárazu
  • Test vriacej vody
  • skúšky soľným postrekom