Udieranie kladivom

Vysekávací lis PRIMA POWER Punch Genius 1225D s tlakom 30 ton, vybavený stolom na spracovanie plechu s rozmermi 1250 mm / 2500 mm, dokáže úspešne spracovávať plechy s hrúbkou od 0,5 mm do 4,0 mm..

Vysekávací stroj má okrem štandardného vysekávania možnosť tvarovania prvkov: hlbokého hĺbenia, ohýbania, závitovania a zrážania otvorov.

Udieranie kladivom