Príprava povrchu

Účinnosť procesu lakovania závisí od optimálnej prípravy povrchu na lakovanie. Pre tento účel je z volený vhodný spôsob a parametre úpravy, odmasťovania, leptania a chromátovania alebo pasivácie bez chrómu na báze zlúčenín titánu v prípade hliníkových výrobkov alebo odmasťovania, fosfátovania železa a chrómovej pasivácie na báze silanu v prípade ocele.

Prvky často vyžadujú úvodnú mechanickú prípravu. V závode používame prúdové otryskávanie práškovým oxidom hlinitým a oceľovými brokmi. Výnimočne sa používajú brúsne kotúče a lamely.

Mechanická príprava povrchu:

  • korundovanie
  • otryskávanie

Chemická príprava hliníkových prvkov:

  • odmasťovanie, leptanie, žlté chromátovanie
  • odmasťovanie, leptanie, bezchrómová úprava na báze zlúčenín titánu

Chemická príprava oceľových prvkov:

  • odmasťovanie, fosfátovanie železa, pasivácia
  • odmasťovanie, fosfátovanie železa