Frézovanie hliníka

V technológii CNC frézovania hliníka využívame moderné počítačové riadenie numerických zariadení. Vyrábame tak prvky s presne vyrezaným tvarom a hladkými hranami. Detailnosť, ktorou je možné vyrezať vzory, nám umožňuje realizovať aj veľmi odvážne projekty so zložitými tvarmi – v súlade s technickou dokumentáciou.

Frézovanie hliníka