Przygotowanie powierzchni

Skuteczność procesu lakierowania zależy od optymalnego przygotowania powierzchni do malowania. W tym celu dobierana jest odpowiednia metoda i parametry obróbki, odtłuszczania, trawienia oraz chromianowania lub pasywacji bezchromowej na bazie związków tytanu w przypadku produktów aluminiowych lub odtłuszczania, fosforanowania żelazowego i pasywacji bezchromowej na bazie silanów w przypadku stali.

Elementy wymagają często wstępnego przygotowania mechanicznego. W zakładzie stosuje się obróbkę strumieniowo-ścierną wykonywaną przy użyciu proszku korundowego oraz śrutu staliwnego. Wyjątkowo stosuje się tarcze szlifierskie oraz lamel.

Mechaniczne przygotowanie powierzchni:

  • korundowanie
  • śrutowanie

Chemiczne przygotowanie elementów aluminiowych:

  • odtłuszczanie wytrawianie, chromianowanie żółte
  • odtłuszczanie, wytrawianie, obróbka bezchromowa na bazie związków tytanu

Chemiczne przygotowanie elementów stalowych:

  • odtłuszczanie, fosforanowanie żelazowe, pasywacja
  • odtłuszczanie, fosforanowanie żelazowe