Badania korozyjne w sztucznych atmosferach

Oferujemy możliwość wykonania badań korozyjnych w sztucznej atmosferze mgły solnej zgodnie z normą PN-EN ISO 9227:2017-06.

Badania korozyjne mają głównie na celu oszacowanie odporności korozyjnej próbek metalowych, posiadających ochronę antykorozyjną stałą lub czasową (np. w postaci odpowiedniego przygotowania powierzchni) lub bez takiej ochrony. Badania te stanowią istotny element oceny jakości wyrobów oraz pozwalają na oszacowanie ich odporności na środowisko, w którym będą użytkowane. Dużym atutem tego rodzaju badań jest ich międzynarodowa standaryzacja, jak również ich powtarzalność.

Dostępne są dwa warianty badań:

  • w rozpylonej solance obojętnej (NSS),
  • w rozpylonej solance z kwasem octowym (AASS).

 

CharakterystykaNSSAASSCASS
Temperatura(35 ± 2) oC(50 ± 2) oC
pH (rozworu zbieranego) 6,5 ÷ 7,2 3,1 ÷ 3,3
Stężenie chlorku sodu (rozworu zbieranego)(50 ± 5) g/l
Średnia szybkość zbierania rozpylonego rozworu dla poziomej powierzchni zbierania 80 cm2(1,5 ± 0,5) ml/h

 

Przygotowanie próbek do badań:

  • zaleca się, aby liczba identycznych próbek poddawanych testowi nie była mniejsza niż 2 szt. (optymalnie 3 szt.),
  • miejsca odkryte jak np. krawędzie po cięciu, uszkodzenia mechaniczne, niedomalowane otwory technologiczne itd. powinny być podczas testu trwale zabezpieczone np. taśmą lub woskiem,
  • max. wymiar próbki: 30 cm x 30 cm.

Po zakończonym badaniu sporządzany jest raport uwzględniający zdjęcia próbek po różnych czasach ekspozycji. Laboratorium ABC Colorex Sp. z o.o. nie posiada akredytacji PCA.

Cena badania: 1 zł/ 1 h testu (dot. kompletu – 3 szt.)