Strona główna

Dotacje

ANEKS protokołu z postępowania nr 4 2017 B+R RPOWM

Zamawiający ABC Colorex Sp. z o.o. jako organizator postępowania informuje, że z uwagi na przepisy Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, koryguje decyzję o zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi badawczej (nr 4/2017/B+R/RPOWM) w ramach projektu „Badania nad formulacją i technologią nakładania nowej, antykorozyjnej, lakierniczej powłoki proszkowej w celu wydłużenia cyklu życia produktów metalowych w trudnych warunkach klimatycznych” w ramach I Osi Priorytetowej Gospodarka Wiedzy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 1.2 Badania i Innowacje w Przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw.

Zawiadomienie o wyborze oferty 1 1.1.1 2017 B+R POIR

Zamawiający ABC Colorex Sp. z o.o. jako organizator postępowania informuje, że zakończyło się postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego związanego z zapytaniem ofertowym na świadczenie usługi badawczej (nr 1/1.1.1/2017/B+R/POIR) w ramach projektu „Opracowanie technologii anodowego utleniania aluminium z wytworzeniem powłok tlenkowych o podwyższonej odporności korozyjnej” współfinansowanego środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Priorytetu I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.

Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi badawczej 1 1.1.1 2017 B+R POIR

ABC COLOREX Sp. z o.o. z siedzibą ul. Gryczana 30A, 31-266 Kraków kieruje zapytanie ofertowe na świadczenie usługi badawczej ( nr 1/1.1.1/2007/B+R/POIR), w ramach projektu „Opracowanie technologii anodowego utleniania aluminium z wytworzeniem powłok tlenkowych o podwyższonej odporności korozyjnej” współfinansowanego środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Priorytetu I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie1.1.: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

Zawiadomienie o wyborze oferty – nr 4 2017 B+R RPOWM

Zamawiający ABC Colorex Sp. z o.o. jako organizator postępowania informuje, że zakończyło się postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego związanego z zapytaniem ofertowym na świadczenie usługi badawczej (nr 4/2017/B+R/RPOWM) w ramach projektu „Badania nad formulacją i technologią nakładania nowej, antykorozyjnej, lakierniczej powłoki proszkowej w celu wydłużenia cyklu życia produktów metalowych w trudnych warunkach klimatycznych” w ramach I Osi Priorytetowej Gospodarka Wiedzy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 1.2 Badania i Innowacje w Przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw.

Zapytanie ofertowe 4 2017 B+R RPOWM Zlecenie Badawcze

W związku z realizacją projektu „Badania nad formulacją i technologią nakładania nowej, antykorozyjnej, lakierniczej powłoki proszkowej w celu wydłużenia cyklu życia produktów metalowych w trudnych warunkach klimatycznych” w ramach I Osi Priorytetowej Gospodarka Wiedzy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 1.2 Badania i Innowacje w Przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, ABC COLOREX SP. z o.o. z siedzibą ul. Gryczana 30A, 31-266 Kraków kieruje zapytanie ofertowe na ŚWIADCZENIE USŁUGI BADAWCZEJ
NR 4/2017/B+R/RPOWM

Zawiadomienie o wyborze oferty – nr 3 2017 B+R RPOWM

Zamawiający ABC Colorex Sp. z o.o. jako organizator postępowania informuje, że zakończyło się postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego związanego z zapytaniem ofertowym na opracowanie studium wykonalności (nr 3/2017/B+R/RPOWM) w ramach projektu „Badania nad formulacją i technologią nakładania nowej, antykorozyjnej, lakierniczej powłoki proszkowej w celu wydłużenia cyklu życia produktów metalowych w trudnych warunkach klimatycznych” w ramach I Osi Priorytetowej Gospodarka Wiedzy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 1.2 Badania i Innowacje w Przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw.

Zawiadomienie o wyborze oferty – nr 2 2017 B+R RPOWM

Zamawiający ABC Colorex Sp. z o.o. jako organizator postępowania informuje, że zakończyło się postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego związanego z zapytaniem ofertowym na świadczenie usługi badania rynku (nr 2/2017/B+R/RPOWM) w ramach projektu „Badania nad formulacją i technologią nakładania nowej, antykorozyjnej, lakierniczej powłoki proszkowej w celu wydłużenia cyklu życia produktów metalowych w trudnych warunkach klimatycznych” w ramach I Osi Priorytetowej Gospodarka Wiedzy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 1.2 Badania i Innowacje w Przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw.

Zawiadomienie o wyborze oferty – nr 1/2017/B+R/RPOWM

Zamawiający ABC Colorex Sp. z o.o. jako organizator postępowania informuje, że zakończyło się postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego związanego z zapytaniem ofertowym na świadczenie obsługi prawnej (nr 1/2017/B+R/RPOWM) w ramach projektu „Badania nad formulacją i technologią nakładania nowej, antykorozyjnej, lakierniczej powłoki proszkowej w celu wydłużenia cyklu życia produktów metalowych w trudnych warunkach klimatycznych” w ramach I Osi Priorytetowej Gospodarka Wiedzy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 1.2 Badania i Innowacje w Przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw.