Strona główna

Projekt B+R powłoki lakiernicze

Badania nad formulacją i technologią nakładania nowej, antykorozyjnej, lakierniczej powłoki proszkowej w celu wydłużenia cyklu życia produktów metalowych w trudnych warunkach klimatycznych.

Projekt badawczy ABC Colorex sp. z o.o. to odpowiedź na zidentyfikowane potrzeby rynku i wynika z zainteresowania potencjalnych odbiorców firmy usługami lakierowania o wysokich parametrach antykorozyjnych w trudnych warunkach klimatycznych.
Celem projektu jest opracowanie technologii lakierowania proszkowego o wytrzymałości dwukrotnie wyższej niż określa to norma Qualicoat, GSB i AAMA z wykorzystaniem wyłącznie farb proszkowych – poliestrów fasadowych 1 klasy Qualicoat (opcjonalnie z lakierowaniem proszkową farbą podkładową) , z obróbką SEASIDE.
Projekt posiada sprecyzowaną koncepcję badawczą i zakłada realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych. W ramach przedsięwzięcia badawczego zakładana jest realizacja ścisłej współpracy z MŚP oraz jednostkami naukowymi.
Projekt ma na celu wydłużenia cyklu życia produktu, więc jego realizacja pozytywnie wpłynie na politykę zrównoważonego rozwoju.
Wdrażana innowacja przyniesie szereg korzyści biznesowych i pozabiznesowych dla przedsiębiorstwa.

Efektem przedsięwzięcia badawczego będzie opracowanie technologii innowacyjnej, o znamionach innowacji produktowej i procesowej w skali światowej. Rezultaty projektu – znacznie ulepszona usługa lakierowania dedykowana elementem eksponowanym w utrudnionych warunkach klimatycznych umożliwi firmie osiągnąć wysoki poziom konkurencyjności
poprzez sformułowanie oferty o wiarygodnych wskaźnikach wytrzymałościowych, potwierdzonych wiarygodną gwarancją, wynoszącą do 48 miesięcy.
W efekcie projektu firma będzie mogła realizować innowacyjne usługi lakiernicze dedykowane takich sektorom przemysłu jak: branża morska, budowlana czy przemysłowa.
Wdrożenie wyników prac badawczych zostanie zrealizowane poprzez implementację technologii w działalności własnej przedsiębiorstwa, na terenie kraju.

Partnerami ABC COLOREX Sp. z o.o. są:

P.C.SYSTEMS SP. Z O.O.
z siedzibą ul. Nowa 23 Stara Iwiczna, 05-500 Piaseczno

POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI, WYDZIAŁ INŻYNIERII I TECHNOLOGII CHEMICZNEJ
z siedzibą ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków

Całkowita wartość Projektu wynosi: 10 540 495,85 PLN
Całkowita wartość dofinansowania Projektu wynosi: 5 301 430,21 PLN


Szanowni Państwo,
 
Z przyjemnością chcielibyśmy poinformować, że zakończyliśmy realizację projektu badawczego pn: „Badania nad formulacją i technologią nakładania nowej, antykorozyjnej, lakierniczej powłoki proszkowej w celu wydłużenia cyklu życia produktów metalowych w trudnych warunkach klimatycznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Celem projektu było opracowanie technologii lakierowania proszkowego o wytrzymałości dwukrotnie wyższej niż określa to norma Qualicoat,
W efekcie czterech lat prac badawczych, opracowaliśmy innowacyjne formulacje, których zastosowanie pozwoliło na uzyskanie unikatowej powłoki lakierniczej , odpornej na trudne warunki środowiskowe.

 

Dzięki temu uzyskaliśmy dwukrotnie większą odporność korozyjną, umożliwiającą klientom uzyskanie gwarancji na usługę lakierowania do 48 miesięcy. Żywimy zatem ogromną nadzieję, iż Nasza nowa oferta zachęci Państwa do szerszej współpracy i zgromadzi wielu zwolenników zastosowania nowej formulacji w procesie lakierowania proszkowego własnych wyrobów.


Zapytanie na szkolenie OZNACZENIE SPRAWY 2/2021/B+R/RPOWM

W związku z realizacją projektu „Badania nad formulacją i technologią nakładania nowej, antykorozyjnej, lakierniczej powłoki proszkowej w celu wydłużenia cyklu życia produktów metalowych w trudnych warunkach klimatycznych” w ramach I Osi Priorytetowej Gospodarka Wiedzy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 1.2 Badania i Innowacje w Przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, ABC COLOREX SP. z o.o. z siedzibą ul. Gryczana 30A, 31-266 Kraków kieruje zapytanie ofertowe – rozeznanie rynku w zakresie usługi analizy dostarczonych przez Zamawiającego wyników gotowej formulacji ( nr 2/2021/B+R/RPOWM).

Zawiadomienie o wyborze oferty - 2/2021/B+R/RPOWM

Zamawiający ABC Colorex Sp. z o.o. jako organizator postępowania informuje, że zakończyło się postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego związanego z rozeznaniem rynku w zakresie usługi analizy dostarczonych przez Zamawiającego wyników gotowej formulacji ( nr 2/2021/B+R/RPOWM) w ramach projektu „Badania nad formulacją i technologią nakładania nowej, antykorozyjnej, lakierniczej powłoki proszkowej w celu wydłużenia cyklu życia produktów metalowych w trudnych warunkach klimatycznych” w ramach I Osi Priorytetowej Gospodarka Wiedzy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 1.2 Badania i Innowacje w Przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw.

Zapytanie na szkolenie OZNACZENIE SPRAWY 1/2021/B+R/RPOWM

W związku z realizacją projektu „Badania nad formulacją i technologią nakładania nowej, antykorozyjnej, lakierniczej powłoki proszkowej w celu wydłużenia cyklu życia produktów metalowych w trudnych warunkach klimatycznych” w ramach I Osi Priorytetowej Gospodarka Wiedzy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 1.2 Badania i Innowacje w Przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, ABC COLOREX SP. z o.o. z siedzibą ul. Gryczana 30A, 31-266 Kraków kieruje zapytanie ofertowe na świadczenie usługi szkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie zmodyfikowanej technologii lakierowania proszkowego – postępowanie nr 1/2021/B+R/RPOWM

Zawiadomienie o wyborze oferty - nr 1 2021 B+R RPOWM

Zamawiający ABC Colorex Sp. z o.o. jako organizator postępowania informuje, że zakończyło się postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego związanego z zapytaniem ofertowym na świadczenie usługi szkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie zmodyfikowanej technologii lakierowania proszkowego (nr 1/2021/B+R/RPOWM) w ramach projektu „Badania nad formulacją i technologią nakładania nowej, antykorozyjnej, lakierniczej powłoki proszkowej w celu wydłużenia cyklu życia produktów metalowych w trudnych warunkach klimatycznych” w ramach I Osi Priorytetowej Gospodarka Wiedzy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 1.2 Badania i Innowacje w Przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw.

ANEKS protokołu z postępowania nr 4 2017 B+R RPOWM

Zamawiający ABC Colorex Sp. z o.o. jako organizator postępowania informuje, że z uwagi na przepisy Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, koryguje decyzję o zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi badawczej (nr 4/2017/B+R/RPOWM) w ramach projektu „Badania nad formulacją i technologią nakładania nowej, antykorozyjnej, lakierniczej powłoki proszkowej w celu wydłużenia cyklu życia produktów metalowych w trudnych warunkach klimatycznych” w ramach I Osi Priorytetowej Gospodarka Wiedzy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 1.2 Badania i Innowacje w Przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw.

Zapytanie ofertowe 4 2017 B+R RPOWM Zlecenie Badawcze

W związku z realizacją projektu „Badania nad formulacją i technologią nakładania nowej, antykorozyjnej, lakierniczej powłoki proszkowej w celu wydłużenia cyklu życia produktów metalowych w trudnych warunkach klimatycznych” w ramach I Osi Priorytetowej Gospodarka Wiedzy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 1.2 Badania i Innowacje w Przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, ABC COLOREX SP. z o.o. z siedzibą ul. Gryczana 30A, 31-266 Kraków kieruje zapytanie ofertowe na ŚWIADCZENIE USŁUGI BADAWCZEJ
NR 4/2017/B+R/RPOWM

Zawiadomienie o wyborze oferty – nr 4 2017 B+R RPOWM

Zamawiający ABC Colorex Sp. z o.o. jako organizator postępowania informuje, że zakończyło się postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego związanego z zapytaniem ofertowym na świadczenie usługi badawczej (nr 4/2017/B+R/RPOWM) w ramach projektu „Badania nad formulacją i technologią nakładania nowej, antykorozyjnej, lakierniczej powłoki proszkowej w celu wydłużenia cyklu życia produktów metalowych w trudnych warunkach klimatycznych” w ramach I Osi Priorytetowej Gospodarka Wiedzy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 1.2 Badania i Innowacje w Przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2017/B+R/RPOWM

W związku z realizacją projektu „Badania nad formulacją i technologią nakładania nowej, antykorozyjnej, lakierniczej powłoki proszkowej w celu wydłużenia cyklu życia produktów metalowych w trudnych warunkach klimatycznych” w ramach I Osi Priorytetowej Gospodarka Wiedzy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 1.2 Badania i Innowacje w Przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, ABC COLOREX SP. z o.o. z siedzibą ul. Gryczana 30A, 31-266 Kraków kieruje zapytanie ofertowe na opracowanie studium wykonalności ( nr 3/2017/B+R/RPOWM).

Zawiadomienie o wyborze oferty – nr 3 2017 B+R RPOWM

Zamawiający ABC Colorex Sp. z o.o. jako organizator postępowania informuje, że zakończyło się postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego związanego z zapytaniem ofertowym na opracowanie studium wykonalności (nr 3/2017/B+R/RPOWM) w ramach projektu „Badania nad formulacją i technologią nakładania nowej, antykorozyjnej, lakierniczej powłoki proszkowej w celu wydłużenia cyklu życia produktów metalowych w trudnych warunkach klimatycznych” w ramach I Osi Priorytetowej Gospodarka Wiedzy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 1.2 Badania i Innowacje w Przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2017/B+R/RPOWM

W związku z realizacją projektu „Badania nad formulacją i technologią nakładania nowej, antykorozyjnej, lakierniczej powłoki proszkowej w celu wydłużenia cyklu życia produktów metalowych w trudnych warunkach klimatycznych” w ramach I Osi Priorytetowej Gospodarka Wiedzy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 1.2 Badania i Innowacje w Przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, ABC COLOREX SP. z o.o. z siedzibą ul. Gryczana 30A, 31-266 Kraków kieruje zapytanie ofertowe na świadczenie usługi badania rynku ( nr 2/2017/B+R/RPOWM).

Zawiadomienie o wyborze oferty – nr 2 2017 B+R RPOWM

Zamawiający ABC Colorex Sp. z o.o. jako organizator postępowania informuje, że zakończyło się postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego związanego z zapytaniem ofertowym na świadczenie usługi badania rynku (nr 2/2017/B+R/RPOWM) w ramach projektu „Badania nad formulacją i technologią nakładania nowej, antykorozyjnej, lakierniczej powłoki proszkowej w celu wydłużenia cyklu życia produktów metalowych w trudnych warunkach klimatycznych” w ramach I Osi Priorytetowej Gospodarka Wiedzy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 1.2 Badania i Innowacje w Przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2017/B+R/RPOWM

W związku z realizacją projektu „Badania nad formulacją i technologią nakładania nowej, antykorozyjnej, lakierniczej powłoki proszkowej w celu wydłużenia cyklu życia produktów metalowych w trudnych warunkach klimatycznych” w ramach I Osi Priorytetowej Gospodarka Wiedzy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 1.2 Badania i Innowacje w Przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, ABC COLOREX SP. z o.o. z siedzibą ul. Gryczana 30A, 31-266 Kraków kieruje zapytanie ofertowe na świadczenie obsługi prawnej ( nr 1/2017/B+R/RPOWM).

Zawiadomienie o wyborze oferty – nr 1/2017/B+R/RPOWM

Zamawiający ABC Colorex Sp. z o.o. jako organizator postępowania informuje, że zakończyło się postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego związanego z zapytaniem ofertowym na świadczenie obsługi prawnej (nr 1/2017/B+R/RPOWM) w ramach projektu „Badania nad formulacją i technologią nakładania nowej, antykorozyjnej, lakierniczej powłoki proszkowej w celu wydłużenia cyklu życia produktów metalowych w trudnych warunkach klimatycznych” w ramach I Osi Priorytetowej Gospodarka Wiedzy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 1.2 Badania i Innowacje w Przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw.