Strona główna

Projekt B+R powłoki lakiernicze

Badania nad formulacją i technologią nakładania nowej, antykorozyjnej, lakierniczej powłoki proszkowej w celu wydłużenia cyklu życia produktów metalowych w trudnych warunkach klimatycznych.

Projekt badawczy ABC Colorex sp. z o.o. to odpowiedź na zidentyfikowane potrzeby rynku i wynika z zainteresowania potencjalnych odbiorców firmy usługami lakierowania o wysokich parametrach antykorozyjnych w trudnych warunkach klimatycznych.
Celem projektu jest opracowanie technologii lakierowania proszkowego o wytrzymałości dwukrotnie wyższej niż określa to norma Qualicoat, GSB i AAMA z wykorzystaniem wyłącznie farb proszkowych – poliestrów fasadowych 1 klasy Qualicoat (opcjonalnie z lakierowaniem proszkową farbą podkładową) , z obróbką SEASIDE.
Projekt posiada sprecyzowaną koncepcję badawczą i zakłada realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych. W ramach przedsięwzięcia badawczego zakładana jest realizacja ścisłej współpracy z MŚP oraz jednostkami naukowymi.
Projekt ma na celu wydłużenia cyklu życia produktu, więc jego realizacja pozytywnie wpłynie na politykę zrównoważonego rozwoju.
Wdrażana innowacja przyniesie szereg korzyści biznesowych i pozabiznesowych dla przedsiębiorstwa.

Efektem przedsięwzięcia badawczego będzie opracowanie technologii innowacyjnej, o znamionach innowacji produktowej i procesowej w skali światowej. Rezultaty projektu – znacznie ulepszona usługa lakierowania dedykowana elementem eksponowanym w utrudnionych warunkach klimatycznych umożliwi firmie osiągnąć wysoki poziom konkurencyjności
poprzez sformułowanie oferty o wiarygodnych wskaźnikach wytrzymałościowych, potwierdzonych wiarygodną gwarancją, wynoszącą do 48 miesięcy.
W efekcie projektu firma będzie mogła realizować innowacyjne usługi lakiernicze dedykowane takich sektorom przemysłu jak: branża morska, budowlana czy przemysłowa.
Wdrożenie wyników prac badawczych zostanie zrealizowane poprzez implementację technologii w działalności własnej przedsiębiorstwa, na terenie kraju.

Partnerami ABC COLOREX Sp. z o.o. są:

P.C.SYSTEMS SP. Z O.O.
z siedzibą ul. Nowa 23 Stara Iwiczna, 05-500 Piaseczno

POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI, WYDZIAŁ INŻYNIERII I TECHNOLOGII CHEMICZNEJ
z siedzibą ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków

Całkowita wartość Projektu wynosi: 10 540 495,85 PLN
Całkowita wartość dofinansowania Projektu wynosi: 5 301 430,21 PLN


Zapytanie na szkolenie OZNACZENIE SPRAWY 2/2021/B+R/RPOWM

W związku z realizacją projektu „Badania nad formulacją i technologią nakładania nowej, antykorozyjnej, lakierniczej powłoki proszkowej w celu wydłużenia cyklu życia produktów metalowych w trudnych warunkach klimatycznych” w ramach I Osi Priorytetowej Gospodarka Wiedzy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 1.2 Badania i Innowacje w Przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, ABC COLOREX SP. z o.o. z siedzibą ul. Gryczana 30A, 31-266 Kraków kieruje zapytanie ofertowe – rozeznanie rynku w zakresie usługi analizy dostarczonych przez Zamawiającego wyników gotowej formulacji ( nr 2/2021/B+R/RPOWM).

Zawiadomienie o wyborze oferty - 2/2021/B+R/RPOWM

Zamawiający ABC Colorex Sp. z o.o. jako organizator postępowania informuje, że zakończyło się postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego związanego z rozeznaniem rynku w zakresie usługi analizy dostarczonych przez Zamawiającego wyników gotowej formulacji ( nr 2/2021/B+R/RPOWM) w ramach projektu „Badania nad formulacją i technologią nakładania nowej, antykorozyjnej, lakierniczej powłoki proszkowej w celu wydłużenia cyklu życia produktów metalowych w trudnych warunkach klimatycznych” w ramach I Osi Priorytetowej Gospodarka Wiedzy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 1.2 Badania i Innowacje w Przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw.

Zapytanie na szkolenie OZNACZENIE SPRAWY 1/2021/B+R/RPOWM

W związku z realizacją projektu „Badania nad formulacją i technologią nakładania nowej, antykorozyjnej, lakierniczej powłoki proszkowej w celu wydłużenia cyklu życia produktów metalowych w trudnych warunkach klimatycznych” w ramach I Osi Priorytetowej Gospodarka Wiedzy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 1.2 Badania i Innowacje w Przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, ABC COLOREX SP. z o.o. z siedzibą ul. Gryczana 30A, 31-266 Kraków kieruje zapytanie ofertowe na świadczenie usługi szkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie zmodyfikowanej technologii lakierowania proszkowego – postępowanie nr 1/2021/B+R/RPOWM

Zawiadomienie o wyborze oferty - nr 1 2021 B+R RPOWM

Zamawiający ABC Colorex Sp. z o.o. jako organizator postępowania informuje, że zakończyło się postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego związanego z zapytaniem ofertowym na świadczenie usługi szkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie zmodyfikowanej technologii lakierowania proszkowego (nr 1/2021/B+R/RPOWM) w ramach projektu „Badania nad formulacją i technologią nakładania nowej, antykorozyjnej, lakierniczej powłoki proszkowej w celu wydłużenia cyklu życia produktów metalowych w trudnych warunkach klimatycznych” w ramach I Osi Priorytetowej Gospodarka Wiedzy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 1.2 Badania i Innowacje w Przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw.

ANEKS protokołu z postępowania nr 4 2017 B+R RPOWM

Zamawiający ABC Colorex Sp. z o.o. jako organizator postępowania informuje, że z uwagi na przepisy Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, koryguje decyzję o zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi badawczej (nr 4/2017/B+R/RPOWM) w ramach projektu „Badania nad formulacją i technologią nakładania nowej, antykorozyjnej, lakierniczej powłoki proszkowej w celu wydłużenia cyklu życia produktów metalowych w trudnych warunkach klimatycznych” w ramach I Osi Priorytetowej Gospodarka Wiedzy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 1.2 Badania i Innowacje w Przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw.

Zapytanie ofertowe 4 2017 B+R RPOWM Zlecenie Badawcze

W związku z realizacją projektu „Badania nad formulacją i technologią nakładania nowej, antykorozyjnej, lakierniczej powłoki proszkowej w celu wydłużenia cyklu życia produktów metalowych w trudnych warunkach klimatycznych” w ramach I Osi Priorytetowej Gospodarka Wiedzy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 1.2 Badania i Innowacje w Przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, ABC COLOREX SP. z o.o. z siedzibą ul. Gryczana 30A, 31-266 Kraków kieruje zapytanie ofertowe na ŚWIADCZENIE USŁUGI BADAWCZEJ
NR 4/2017/B+R/RPOWM

Zawiadomienie o wyborze oferty – nr 4 2017 B+R RPOWM

Zamawiający ABC Colorex Sp. z o.o. jako organizator postępowania informuje, że zakończyło się postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego związanego z zapytaniem ofertowym na świadczenie usługi badawczej (nr 4/2017/B+R/RPOWM) w ramach projektu „Badania nad formulacją i technologią nakładania nowej, antykorozyjnej, lakierniczej powłoki proszkowej w celu wydłużenia cyklu życia produktów metalowych w trudnych warunkach klimatycznych” w ramach I Osi Priorytetowej Gospodarka Wiedzy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 1.2 Badania i Innowacje w Przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2017/B+R/RPOWM

W związku z realizacją projektu „Badania nad formulacją i technologią nakładania nowej, antykorozyjnej, lakierniczej powłoki proszkowej w celu wydłużenia cyklu życia produktów metalowych w trudnych warunkach klimatycznych” w ramach I Osi Priorytetowej Gospodarka Wiedzy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 1.2 Badania i Innowacje w Przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, ABC COLOREX SP. z o.o. z siedzibą ul. Gryczana 30A, 31-266 Kraków kieruje zapytanie ofertowe na opracowanie studium wykonalności ( nr 3/2017/B+R/RPOWM).

Zawiadomienie o wyborze oferty – nr 3 2017 B+R RPOWM

Zamawiający ABC Colorex Sp. z o.o. jako organizator postępowania informuje, że zakończyło się postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego związanego z zapytaniem ofertowym na opracowanie studium wykonalności (nr 3/2017/B+R/RPOWM) w ramach projektu „Badania nad formulacją i technologią nakładania nowej, antykorozyjnej, lakierniczej powłoki proszkowej w celu wydłużenia cyklu życia produktów metalowych w trudnych warunkach klimatycznych” w ramach I Osi Priorytetowej Gospodarka Wiedzy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 1.2 Badania i Innowacje w Przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2017/B+R/RPOWM

W związku z realizacją projektu „Badania nad formulacją i technologią nakładania nowej, antykorozyjnej, lakierniczej powłoki proszkowej w celu wydłużenia cyklu życia produktów metalowych w trudnych warunkach klimatycznych” w ramach I Osi Priorytetowej Gospodarka Wiedzy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 1.2 Badania i Innowacje w Przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, ABC COLOREX SP. z o.o. z siedzibą ul. Gryczana 30A, 31-266 Kraków kieruje zapytanie ofertowe na świadczenie usługi badania rynku ( nr 2/2017/B+R/RPOWM).

Zawiadomienie o wyborze oferty – nr 2 2017 B+R RPOWM

Zamawiający ABC Colorex Sp. z o.o. jako organizator postępowania informuje, że zakończyło się postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego związanego z zapytaniem ofertowym na świadczenie usługi badania rynku (nr 2/2017/B+R/RPOWM) w ramach projektu „Badania nad formulacją i technologią nakładania nowej, antykorozyjnej, lakierniczej powłoki proszkowej w celu wydłużenia cyklu życia produktów metalowych w trudnych warunkach klimatycznych” w ramach I Osi Priorytetowej Gospodarka Wiedzy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 1.2 Badania i Innowacje w Przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2017/B+R/RPOWM

W związku z realizacją projektu „Badania nad formulacją i technologią nakładania nowej, antykorozyjnej, lakierniczej powłoki proszkowej w celu wydłużenia cyklu życia produktów metalowych w trudnych warunkach klimatycznych” w ramach I Osi Priorytetowej Gospodarka Wiedzy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 1.2 Badania i Innowacje w Przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, ABC COLOREX SP. z o.o. z siedzibą ul. Gryczana 30A, 31-266 Kraków kieruje zapytanie ofertowe na świadczenie obsługi prawnej ( nr 1/2017/B+R/RPOWM).

Zawiadomienie o wyborze oferty – nr 1/2017/B+R/RPOWM

Zamawiający ABC Colorex Sp. z o.o. jako organizator postępowania informuje, że zakończyło się postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego związanego z zapytaniem ofertowym na świadczenie obsługi prawnej (nr 1/2017/B+R/RPOWM) w ramach projektu „Badania nad formulacją i technologią nakładania nowej, antykorozyjnej, lakierniczej powłoki proszkowej w celu wydłużenia cyklu życia produktów metalowych w trudnych warunkach klimatycznych” w ramach I Osi Priorytetowej Gospodarka Wiedzy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 1.2 Badania i Innowacje w Przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw.