Strona główna

Projekt B+R powłoki anodowe

Opracowanie technologii wytwarzania antykorozyjnych anodowych powłok tlenkowych o podwyższonej skuteczności na powierzchni aluminium.

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie technologii wytwarzania na aluminium ochronno-dekoracyjnych powłok tlenkowych o podwyższonej trwałości i odporności korozyjnej.
W rozwiązaniu objętym projektem przewiduje się zastosowanie nowo opracowanego procesu uszczelniania powłok tlenkowych, składającego się z operacji o charakterze chemicznym i elektrochemicznym.
Wykorzystane zostaną specjalnie dobrane monomery rozpuszczalne w wodzie i mogące polimeryzować w porach warstwy tlenkowej a także specjalnie dobrane inhibitory korozji wykazujące wysokie powinowactwo do tlenku glinu.
Równocześnie prowadzone będą prace nad optymalizacją gospodarki energetycznej i materiałowej w procesie anodowania, które zaowocują istotnym polepszeniem wskaźników ekonomicznych.
Zapewnione będą niskie koszty inwestycji i prowadzenia operacji obróbki powierzchni.

Rezultatem opracowanej nowej technologii będzie:
– wydłużenie gwarancji w trudnych środowiskach klimatycznych;
– wzrost dochodów firmy;
– wzrost liczby kontrahentów;
– wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój.
Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka.

Całkowita wartość Projektu wynosi: 21 963 773,14 PLN
Całkowita wartość dofinansowania Projektu wynosi: 13 713 718,21 PLN