Zásady cookies

Shromážděné údaje slouží ke sledování a kontrole toho, jak uživatelé používají naše webové stránky ke zlepšení fungování webových stránek, zajištění efektivnější a bezproblémové navigace.Informace o Uživatelích sledujeme pomocí následujících nástrojů: Google Analycs, Marketizer, které zaznamenávají chování Uživatele na Webu.

Kontaktováním nás souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů v souladu s vaším požadavkem. Správcem Vašich údajů je ABC Colorex sp.z o.o. se sídlem v Krakově na ul. Gryczana 30A, 31-266 Kraków, zapsaná v rejstříku podnikatelů vedeném Okresním soudem pro Krakov – Śródmieście v Krakově, 11. obchodní oddělení Národního soudního rejstříku pod číslem KRS 0000008570, NIP: 945-19-15-769, REGON: 357191236. Máte právo na přístup k vašim údajům, jejich opravu, přenos a omezení zpracování. Máte také právo požádat o jejich odstranění a odvolání souhlasu. Více na toto téma na odkazu a v záložce KONTAKT. Ve věcech souvisejících s ochranou osobních údajů se můžete obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů na e-mailu: iod@colorex.pl, na tel.: 600070012 nebo písemně na adrese: ul. Łuczanowicka 30, 31-766 Krakov.

Právní základ:

  1. Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 / ES v platném znění. – takzvaný GDPR.

  2. ZÁKON ze dne 10. května 2018 o ochraně osobních údajů (Sbírka zákonů z roku 2018, pol. 1000, v platném znění).