Příprava povrchu

Účinnost procesu lakování závisí na optimální přípravě povrchu pro lakování. Za tímto účelem se vybírá vhodnou metodu a parametry úpravy, odmašťování, leptání a chromátování nebo bezchromové pasivace na bázi sloučenin titanu v případě hliníkových výrobků nebo odmašťování, železitého fosfátování a nechromované pasivace na bázi silanů v případě oceli.

Prvky často vyžadují mechanickou předúpravu. Závod používá abrazivní tryskání korundovým práškem a ocelovými broky. Výjimečně se používají brusné kotouče a lamely.

Mechanická příprava povrchu:

  • tryskání korundem
  • tryskání ocelovými broky

Chemická příprava hliníkových prvků:

  • odmašťování, leptání, žluté chromátování
  • odmašťování, leptání, bezchromová úprava na bázi sloučenin titanu

Chemická příprava ocelových prvků:

  • odmašťování, železité fosfátování, pasivace
  • odmašťování, železité fosfátování