Strona główna

Polityka prywatności

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) – dalej RODO prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją.

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych będzie ABC Colorex Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Gryczanej 30A, 31-266 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy  Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008570, NIP: 945-19-15-769,  REGON: 357191236. Skontaktować się z nami możesz poprzez:

2. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

ABC Colorex Sp. z o.o. będzie przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:

Za Twoją odrębną zgodą będziemy przetwarzać Twoje dane także do informowania Ciebie
o naszej ofercie, aktualnościach dotyczących ABC Colorex Sp. z o.o. czy też wiadomościach branżowych.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

3. Okres przechowywania danych osobowych

ABC Colorex Sp. z o.o. będzie  przechowywać Twoje dane osobowe przez okres 1 roku.
Jeżeli wyraziłeś dodatkową zgodę na przetwarzanie danych do celów marketingowych, będziemy przechowywać Twoje dane przez okres 10 lat od momentu ich zebrania.

4. Odbiorcy danych

ABC Colorex Sp. z o.o. nie będzie przekazywać Twoich danych innym podmiotom oprócz przekazania danych osobowych swoich dostawców usług, dzięki którym wykonujemy niektóre procesy przetwarzania. Takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie na podstawie stosownej umowy z ABC Colorex Sp. z o.o. i zgodnie z jej poleceniami;

5. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody lub umowy.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami w sposób wskazany na początku niniejszej informacji.

Prawo wycofania zgody

W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody, masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie odpowiedniego oświadczenia na adres email: iod@colorex.pl, korespondencyjnie na adres: ul. Łuczanowicka 30, 31-766 Kraków lub telefonicznie pod numerem: 600 070 012.

Prawo wyrażenia sprzeciwu

W zakresie, w jakim przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu – masz prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu
na Twoją szczególną sytuację.

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dziękujemy za zapoznanie się z powyższą informacją.